Делова среща в БСК с представители на браншовите организации

На 25 октомври 2016 год. в  Българска Стопанска Камара  бе проведена делова среща  с представители на браншовите организации с цел представяне на нова услуга за намаляване на  разходите за енергия.

Председателят на БА  ТЗБ  г-н Борил Ташев взе  участие в срещата.

Покана

Предложение за намаляване на енергийните разходи

Договор