Среща с представители на Европейската комисия

Председателят на БТПП-Цветан Симеонов участва в среща с представители на Европейската комисия

На срещата бяха обсъдени теми като безработицата, липсата на подходящи кадри в бизнеса, както и причините за демотивацията на безработните да се върнат към трудовия пазар.

По време на срещата председателят на БТПП определи като позитивна промяна от тази година  въвеждането на задължителна оценка на въздействието на нормативните актове. Отбеляза също така недостатъците на предприемаческата среда у нас.

Определи като правилна насока електронизацията на публичните услуги, като визира декларирането на данъци от физическите лица и фирмите, но същевременно подчерта, че не бива да се забранява подаването на документи на хартиен носител. Според БТПП е необходимо да се запази тази опция, заради отсъствието на 100% достъп до интернет на всички, но да бъде обвързана с такса, която да покрива разходите на администрацията по въвеждане на данните в дигитален вид.

В срещата взеха участие представители на работодателските и синдикални организации.

pic4 pic1 pic2 pic3

Делова среща в БСК с представители на браншовите организации

На 25 октомври 2016 год. в  Българска Стопанска Камара  бе проведена делова среща  с представители на браншовите организации с цел представяне на нова услуга за намаляване на  разходите за енергия.

Председателят на БА  ТЗБ  г-н Борил Ташев взе  участие в срещата.

Покана

Предложение за намаляване на енергийните разходи

Договор

Изкачване на връх Мон Блан

    Членове на Българска Асоциация Труд Здраве Безопасност и съмишленици от България и чужбина,  се включиха в организирана експедиция и изкачване  на най- високия връх  в Алпите и в цяла Западна Европа – Мон Блан, висок 4808 м. Експедицията се проведе през месец август 2016.

20160802_153905 20160804_082352 20160803_095824 20160803_092915 20160802_153905

Национална конференция „Здравословни работни места за всички възрасти”

На 26 октомври 2016 г. в гр. София,  се проведе Национална конференция „Здравословни работни места за всички възрасти”.

Конференцията се проведе в рамките на Европейската седмица по безопасност и здраве при работа и е насочена към подобряване на информираността, засилване ролята на превенцията и намаляване на трудовите злополуки и професионалните болести.
Част от участници включваха представители на министерствата, на ИА “Главна инспекция по труда”, на Националния осигурителен институт,  Националния център за обществено здраве и анализи и други.

Членове на Българска Асоциация Труд Здраве Безопасност и Олимп – Предпазни екипировки взеха активно участие с изказвания по темата.

20161026_13594720161026_12432620161026_12441820161026_142747

Семинар на тема „Разработване на национална цялостна стратегия на възрастните хора”

Представители на Българска Асоциация Труд Здраве Безопасност и Олимп – Предпазни екипировки участваха в семинар, организиран от Министерството на труда и социалната политика, на 19, 20 и 21 ви октомври, на тема „Разработване на национална цялостна стратегия на възрастните хора”. Взеха активно участие във всички дискусии, тъй като тази тема е засегната и разисквана от EU OSHA.

Олимп – Предпазни екипировки подкрепя инициативата на EU OSHA и МТСП и стимулира хора в напреднала възраст като им предоставя подходящи условия на работа.

Регионалния форум на GS1 Europe

Борил Ташев, управител на Олимп – Предпазни екипировки и председател на Българска Асоциация Труд Здраве Безопасност, заедно с Йордан Ташев, секретар на Българска Асоциация Труд Здраве Безопасност, участваха активно в регионалния форум на GS1 Europe, организиран от GS1 Bulgaria.

По време на форума, проведен от 17 до 21.10.2016, се проведоха лекции и работни срещи. Събитието бе закрито със  специална гала вечеря.

20161019_203134 20161019_203153

„Седмица на пожарната безопасност“ Бургас

Представители на Българска Асоциация „Труд,Здраве,Безопасност“ се включиха в традиционното отбелязване на   „Седмица на пожарната безопасност“, организирано от бургаските огнеборци, в периода  12 – 18 септември.

Организаторите проведоха  множество мероприятия за повишаване на противопожарната култура сред населението, като голяма част от тях бяха насочени към децата.

В програмата, посветена на празничния ден – 14 септември, освен тържествени събрания, бе предвидено поднасяне на венци пред паметните плочи на пожарникарите, загинали при изпълнение на служебния си дълг. Във всички районни служби бяха организирани дни на отворените врати за гражданите.

20160913_174203 20160913_175246 20160913_175236 20160913_175213

Обучение на тема: „БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА И ОЦЕНКА НА РИСКА“

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ТРУД ЗДРАВЕ БЕЗОПАСНОСТ и партньори организираха обучение на тема: „БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА И ОЦЕНКА НА РИСКА“,  провело се на 21-22.07.2016 г.

Изнесените лекции и  проведените дискусии  допринесоха  за постигане целите на БА ТЗБ, а именно: „Знания, умения, култура за ефективен и безопасен труд,

водещи до по-добър, успешен и щастлив живот за всички”.WP_20160722_12_47_57_Rich WP_20160721_15_43_00_Rich WP_20160721_17_15_39_Rich Programa STZ 2016 LAST

Кампания в памет на пострадалите при трудови злополуки

1

Кампанията се организирана от КТ Подкрепа в партньорство с Българска Асоциация Труд Здраве Безопасност (БАТЗБ) на 24 Април всяка година.

Със засаждането на 85 растения, засадени днес в Южния парк по повод Световния ден по безопасност и здраве при работа, се постави началото на информационна кампания за безопасността на работното място, която ще продължи до края на месец април.

За 2015 година загиналите при трудови злополуки са 85. В тяхна памет организатори и гости на събитието днес запазиха минута мълчание и поднесоха цветя пред паметната им плоча.

Изказванията на председателя на Българска Асоциация „Труд Здраве Безопасност“, както и на президента на КТ „Подкрепа“ оказаха почит към загиналите и поглед напред в бъдещето за справянето с проблема.

Борил Ташев – председател Най-важното е да бъдем всички ангажирани и да не пестим средства, както много работодатели правят, а да мислят прогресивно, а именно че добрата безопасност е един добър комфорт, висока производителност и висок финансов резултат.“

Димитър Манолов – президент на КТ „Подкрепа“: „Вместо празни приказки и едно цветенце, нещо да остане в памет на тези хора като някой ден тук да има една малка горичка в памет на хората, които не се върнаха от работа.“

В рамките на кампанията ще се организират кръгли маси по безопасност и здраве при работа, както и дискусии с експерти по безопасност и трудова медицина.

Untitled

Данни:

За  периода  1990–2012 година  2994 български  работници са загинали при трудови злополуки. За същия  период трайно инвалидизирани  са повече от 1700 работника, а повече от 300 000 са претърпели злополуки довели до временна неработоспособност.

Статистиката на НОИ за трудовите злополуки показва намаляване на общия брой трудови злополуки за  2011 година с 9 %. През 2009 година са регистрирани общо 3125,  през 2010 г. – 3086 и през 2011 г. – 2848 трудови злополуки.  За  периода се наблюдава тенденция за намаляване на броя на смъртните трудови злополуки от 118 за 2009 г. на 109 за 2010 год. и 107 през 2011 г.(по оперативни данни). Намаляване се отчита и при загубените календарни дни от трудови злополуки  – 40 %. Като следствие на тази положителна тенденция по-кратък е и периодът, за който работниците са се възстановили от получените травми.

Данните сочат, че за миналата година търговията на едро, хуманното здравеопазване и държавно управление са трите икономически дейности с най-голям брой трудови злополуки. Резултатите от трудовите злополуки, станали на работното място, са следните: на първо място остава „Търговия на едро“ със 149 трудови злополуки, следвана от Сухопътен транспорт – 131 и  Строителство на сгради – 104 трудови злополуки. В България областите с най-голям брой трудови злополуки за 2011 г. са: София град – 829, Пловдив – 262, Варна – 273 и Стара Загора – 186, с най-малко – Монтана- 21, Кърджали – 19 и  Видин – 7.

Най – честите причини за възникване на трудови злополуки :

 • Принизен вътрешно-фирмен контрол за спазване нормите за безопасност и здраве при работа;
 • Нарушаване на технологичните изисквания при извършване на отделни работни операции
 • Неправилна организация на работното място;
 • Неблагоприятни условия на труд;
 • Липса на писмени инструкции и информация за безопасност на труда;
 • Високият производствен риск в някои дейности;
 • Не обезопасено работно оборудване;
 • Занижена трудова и технологична дисциплина;
 • Незадоволителна квалификация на работещите;
 • Невнимание, несъобразени действия и проява на излишна самоувереност;
 • Липса и не използване на лични предпазни средства.

През ХХІ век човечеството е изправено пред две основни задачи: първата – предотвратяване на изменението на климата и изчерпването на природните ресурси, които сериозно могат да повлияят на качеството на живот на сегашните и бъдещите поколения. Втората – да се гарантира устойчиво развитие на трите основни компонента – растеж на икономиката, социална справедливост и защита на околната среда.

Линк към медийното участие – http://news.bnt.bg/bg/a/kampaniya-za-bezopasnost-i-zdrave-pri-rabota: