След кратко боледуване на 26.11.2020 г. почина проф. Димитър Чавдаров. Нека споменем проф. Димитър Чавдаров – големия български лекар, приятел и ЧОВЕК.

– Проф. Димитър Чавдаров е роден във Варна през 1934 г.
– Завършва медицина в София, след което работи в Института за мозъка при БАН и в Медицинска академия
– Изследванията и практиката му са в областта на епилепсията, поведенческите промени у децата и хиперактивността с дефицит на вниманието, забавеното нервно-психично развитие, съдовите, травматичните и други мозъчни увреждания, клиничната електроенцефалография, нови лекарствени средства и др.
– Има над 300 научни труда, сред които се открояват „Терапия на епилепсията”, „Проблемни деца”, „Агресията – от двигател на прогреса до бруталното насилие”
– Наскоро излезе новата му книга „Да остаряваш бавно е изкуство“
– Основател на Дружеството против епилепсия в България
– Удостоен със званието „Български лекар” за 1998 г.

Борил Ташев,

Управител на

„Олимп – Предпазни Екипировки“ ЕООД

Отбелязахме Световния ден на безопасност и здраве при работа – 28.04.2020г.

Екипите на БА ТЗБ и Олимп – Предпазни Екипировки ЕООД  изразиха уважението си към всички трудещи се и най-вече към тези, които са на първа линия в борбата срещу Covid-19.

С едноминутно мълчание и засаждане на дръвчета беша почетена и паметта на всички загинали в трудови злополуки.

Коронавирус (COVID-19) – персонална защита

Уважаеми партньори ,

В условията на епидемия и особено в създалата се международна обстановка на пандемия от Коронавирус (COVID-19) ви предлагаме методика от три стъпки за Ваша персонална защита:

За да се предпазим от заболявания и вредни въздействия е необходимо да се предприемат следните мерки, като превенция:

-Първа стъпка – Организационни мерки- Да избягваме места с голяма концентрация на хора-театри, заведения и др. Да проветряване често и да спазваме ограниченията определени от съответните органи;

-Втора стъпка – Лична хигиена, която включва методика за пречистване на уязвимите зони на въздействие;

-Трета стъпка – Определянето на правилните защитни средства, тяхното окомплектоване, правилното им използване, поддържане и съхранение;

Във видеото ще откриете подробна информация за всяка от стъпките!

Бъдете здрави!

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСИЧКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ВНОСИТЕЛИ И ТЪРГОВЦИ НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА, КОИТО ОСИГУРЯВАТ ЗАЩИТА ОТ КОРОНАВИРУС

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) уведомява заинтересованите страни (вносители, дистрибутори, търговци и производители) в сектора на лични предпазни средства (ЛПС), че Европейската комисия (ЕК) се обърна с молба за предоставяне на спешна информация за наличие на защитно оборудване за защита от „Корона вирус“. Личните предпазни средства включват основно защитни гащеризони и маски.

ЕК е взела предвид създалата се критичната ситуация относно наличието на това защитно оборудване, както и искането на китайското правителство за опростяване на спешните обществени поръчки на тези продукти.

Във връзка с горното, ДАМТН апелира към заинтересованите лица в бизнеса (в това число производители, вносители, дистрибутори, търговци и др.) на тези ЛПС с молба за спешна информация за налични количества от защитното оборудване за защита от т.нар. „Корона вирус“ и за български производители в областта.

Моля, изпращайте Вашата информация на следната електронна поща на ДАМТН:

damtn@damtn.government.bg ,

Информацията да бъде обозначена по следния начин: в началния ред на анонса „Относно:..“ запишете: „Информация за лични предпазни средства за защита от коронавирус“.

Предоставената информация от заинтересованите фирми трябва да включва телефон за връзка с отговорното лице, точна марка и модел на ЛПС, както и сертификат за неговото съответствие с изискванията на приложимото европейско законодателство

34-то редовно общо събрание на Българска Търговско – Промишлена Палата

На 04.06.2019г. се проведе 34-то редовно общо събрание на Българска Търговско – Промишлена Палата.

Управителят на Олимп Предпазни Екипировки и председател на Българска Асоциация Труд Здраве Безопасност,  член на ИБ на GS1  Борил Ташев  направи изказване, което представи съвместните дейности  за изминалия период на членове от Българска Асоциация Труд Здраве Безопасност и БТПП. Също така постави въпроси, които трябва да бъдат решени за в бъдеще.