Monthly Archives: April 2021

Световен ден на безопасност и здраве при работа

Уважаеми дами и господа,

Във връзка със Световния ден за безопасност и здраве при работа, както и отбелязването на Международния ден в памет на загиналите и пострадалите при трудови злополуки, Българска Асоциация Труд Здраве Безопасност, Българска Търговско – Промишлена Палата, със съдействието на „Олимп – Предпазни Екипировки“ ЕООД и други браншови организации и сдружения, Ви канят на мероприятие, което ще се състои на 26.04.2021 г. от 11:00 часа в гр. София, по традиция в Южен Парк, пространството зад музея Земята и ХоратаМероприятието ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки.

Ще засадим нови дръвчета и с едноминутно мълчание ще  почетем паметта на загиналите при трудови злополуки български работници и загиналите от COVID-19,  при изпълнение на задълженията си  лекари и специалисти по здравни грижи.

В тези тежки времена, считаме за наш дълг отдаването на почит към паметта на онези герои в бяло, които вече не са сред нас и загубиха живота си при изпълнение на своя професионален и морален дълг.

Очакваме официални гости да бъдат: представители на Столична община, Председателят на УС на БТПП г-н Цветан Симеонов, представители на синдикални и работодателски организации и други.

При проявена съпричастност от Ваша страна, имате възможност да се включите със скромна сума за дарение. Събраните средства ще бъдат добавени към вече определената сума от БАТЗБ за дарения на лични предпазни средства на лечебни заведения.

Всяко участие в каузата е важно, за да може кампанията ни по превенция и сигурност на работното място да се популяризира и с общи усилия да постигнем по-добри условия на труд и по-чист въздух за нашите поколения.

Сметката, по която, при желание, могат да бъдат превеждани суми за дарение  е:

 IBAN: BG96STSA93001526763036

 BIC: STSABGSF

 Банка: ДСК ЕАД , клон София

Можете да се свържете с нас на тел. 0885 028 688 или на Е-mail: salessf@olympsafety.com за по-подробна  информация.

Ние от екипа на БА ТЗБ сме мотивирани и гарантираме готовността си с тази инициатива да постигнем желаната и заслужена бизнес среда, в която, с общи усилия да живеем и работим успешно!

С уважение,

Борил Ташев

Председател БА ТЗБ