Category Archives: News

Коронавирус (COVID-19) – персонална защита

Уважаеми партньори ,

В условията на епидемия и особено в създалата се международна обстановка на пандемия от Коронавирус (COVID-19) ви предлагаме методика от три стъпки за Ваша персонална защита:

За да се предпазим от заболявания и вредни въздействия е необходимо да се предприемат следните мерки, като превенция:

-Първа стъпка – Организационни мерки- Да избягваме места с голяма концентрация на хора-театри, заведения и др. Да проветряване често и да спазваме ограниченията определени от съответните органи;

-Втора стъпка – Лична хигиена, която включва методика за пречистване на уязвимите зони на въздействие;

-Трета стъпка – Определянето на правилните защитни средства, тяхното окомплектоване, правилното им използване, поддържане и съхранение;

Във видеото ще откриете подробна информация за всяка от стъпките!

Бъдете здрави!

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСИЧКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ВНОСИТЕЛИ И ТЪРГОВЦИ НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА, КОИТО ОСИГУРЯВАТ ЗАЩИТА ОТ КОРОНАВИРУС

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) уведомява заинтересованите страни (вносители, дистрибутори, търговци и производители) в сектора на лични предпазни средства (ЛПС), че Европейската комисия (ЕК) се обърна с молба за предоставяне на спешна информация за наличие на защитно оборудване за защита от „Корона вирус“. Личните предпазни средства включват основно защитни гащеризони и маски.

ЕК е взела предвид създалата се критичната ситуация относно наличието на това защитно оборудване, както и искането на китайското правителство за опростяване на спешните обществени поръчки на тези продукти.

Във връзка с горното, ДАМТН апелира към заинтересованите лица в бизнеса (в това число производители, вносители, дистрибутори, търговци и др.) на тези ЛПС с молба за спешна информация за налични количества от защитното оборудване за защита от т.нар. „Корона вирус“ и за български производители в областта.

Моля, изпращайте Вашата информация на следната електронна поща на ДАМТН:

damtn@damtn.government.bg ,

Информацията да бъде обозначена по следния начин: в началния ред на анонса „Относно:..“ запишете: „Информация за лични предпазни средства за защита от коронавирус“.

Предоставената информация от заинтересованите фирми трябва да включва телефон за връзка с отговорното лице, точна марка и модел на ЛПС, както и сертификат за неговото съответствие с изискванията на приложимото европейско законодателство

34-то редовно общо събрание на Българска Търговско – Промишлена Палата

На 04.06.2019г. се проведе 34-то редовно общо събрание на Българска Търговско – Промишлена Палата.

Управителят на Олимп Предпазни Екипировки и председател на Българска Асоциация Труд Здраве Безопасност,  член на ИБ на GS1  Борил Ташев  направи изказване, което представи съвместните дейности  за изминалия период на членове от Българска Асоциация Труд Здраве Безопасност и БТПП. Също така постави въпроси, които трябва да бъдат решени за в бъдеще.

In memory of the victims of labor accidents

In connection with the World Day for Safety and Health at Work and the celebration of the International Day for the Remembrance and Damage of Workers, BCCI and the BULGARIAN ASSOCIATION FOR HUMAN HEALTH SAFETY, with the assistance of “Olymp Protective Equipment” EOOD and other branch organizations and associations, Invite you to a celebration that will take place on 30.04.2018 at 13.00 in Sofia, South Park, the garden behind the Earth and People Museum and behind Mall Park Center Sofia.

New trees will be planted and one minute’s silence will be honored with the memory of the Bulgarian workers who died in labor accidents.

The event is part of our united efforts to achieve a common goal – a safe work environment that everyone deserves.

Traditionally, trees are planned to be planted by the official guests: the Chairman of BCCI Managing Board, Mayor of Sofia, representatives of MLSP, BCCI, BIA, CEIBG, BCA BZB, BMAG, AICB and other organizations. BA BHP will gladly provide the trees to be planted as an expression of our common desire to join forces in building a prevention OSH culture.

Every involvement in the cause is important in order to promote our campaign on prevention and security in the workplace and with common efforts to achieve better working conditions and cleaner air for our generations.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

If there is any interest in you, you have the opportunity to get involved with a modest donation amount so that the most suitable trees can be selected and planted in honor of the victims of an accident at work

The prices of the trees are: lime -50 lv., Ashl – 40 lv., Sycamore -45 lv., Globe acacia 65 lv.

The showed prices are without VAT.

Bank account:

IBAN: BG37TTBB94001526763036

BIC: TTBB BG22

Bank: SG Expressbank AD, Sofia Branch

The account, if any, can be transferred to a selected tree:

You can contact us at 0887 774 800, 0887 943 997 or mail: labor@healthandsafetybg.com

We are motivated by the team of the Bulgarian Chamber of Commerce and Industry and we guarantee our willingness with this initiative to achieve the desirable and deserving business environment in which, with the common effort to live and work successfully!