Първи конгрес по трудова медицина и експертиза на работоспособността с международна конференция по проект Епсилон

  На 7-ми и 8-ми ноември 2018г. се проведе Първия конгрес по трудова медицина и експертиза на работоспособността с международна конференция по проект Епсилон, посветен на 100 – годишния юбилей на Медицинския университет София и Деня на будителите.

  Целта на конгреса е осигуряването на здраве и устойчива работоспособност чрез академично обучение и законодателни промени за промоция на здравето, за иновативни практики и профилактика при най- младите и при възрастните работещи, за подпомагане на трудоустро ените и хората с увреждания като се даде отговор на предизвикателствата от променящата се работна сила, както и за социалната и защита и сигурност.

  Българска Асоциация Труд Здраве Безопасност съвместно с „Олимп Предпазни Екипировки“ ЕООД проведе презентация на тема:

Предпазните екипировки за безопасност при високорискови професии  и иновативни продукти в сферата на безопасността

в заседание № 3 – Безопасност при работа – ЛПС като модел за превенция и промоция на работното място, специфични практики и нововъведения, на 08.11.2018г.

   Част от присъстващите на конгреса:

  • Ръководителят на проекта: „ЕПСИЛОН – Европейски Партньорства за Превенция и Социални Иновации за Лекари чрез Обучения и Наука” – проф. д-р Каролина Любомирова, дм
  • Председателят  на Българско Академично Дружество по Трудова Медицина, Национален специализиран експертен лекарски борд при БЛС – проф. д-р Невена Цачева, дм, дмн
  • Световната здравна организация – Депаратамент „Социални и екологични детерминанти на общественото здраве”
  • Водещи институти по трудова медицина от Италия, Сърбия, Гърция, Русия, Хърватска, България и други.