Месечни архиви: November 2021

Екипа на Българска асоциация „Труд, Здраве, Безопасност” издаде Ръководството за МУСКУЛНО-СКЕЛЕТНИ СМУЩЕНИЯ (МСС) – ЗДРАВОСЛОВНИ РАБОТНИ МЕСТА „НАМАЛИ ТОВАРА”

Екипа на Българска асоциация „Труд, Здраве, Безопасност”, издаде Ръководството за МУСКУЛНО-СКЕЛЕТНИ СМУЩЕНИЯ (МСС) – ЗДРАВОСЛОВНИ РАБОТНИ МЕСТА „НАМАЛИ ТОВАРА” с Автор: Борил Ташев, Редакционен екип:
Йордан Ташев, проф. Д-р Каролина Любомирова, Илюстрации: доц. Николай Цачев, Борил Ташев. Ръководството е разделено на следните раздели:
– „ПРИЧИНИ“ : Общи Понятия, Статистика, Причини За МСС – Общи Понятия, Причини За „МСС“ По Дейности.
– „ВРЕДНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ“ : Общи Понятия, Вредни Въздействия На МСС По Дейности.
– „ПРЕВЕНЦИЯ“: Общи Понятия, Превенция На МСС По Дейности.
– „ПРЕПОРЪКИ“ : Препоръки, Съвети и Упражнения ( с което се надяваме да се повлияе на по-добрата работоспособност на Вас и Вашите служители.)
Различните раздели са в различен цвят : Червен, Жълт и Зелен, с което се цели акцентиране на вниманието на читателите с опасностите и превенцията на различните вредни въздействия, както и към безопасните условия на труд.
Това ръководство е в подкрепата на кампанията на „EU-OSHA“ – „ЗДРАВОСЛОВНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЛЕКЧАВАТ ТОВАРА

ЗАВЪРШИ СТРОИТЕЛСТВОТО И МОНТАЖА НА УЧЕБЕН ТРЕНИРОВЪЧЕН КОМПЛЕКС ЗА ПОДГОТОВКА НА НАСЕЛЕНИЕТО И ГРУПИТЕ ЗА СПАСЯВАНЕ И ЕВАКУАЦИЯ ПРИ ПОЖАРИ, БЕДСТВИЯ И АВАРИИ.

През август месец 2021г. в град Шумен, екипа на фирма „ОЛИМП – Предпазни Екипировки“ ЕООД завърши строителството и монтажа на Учебен тренировъчен комплекс за подготовка на населението и групите за спасяване и евакуация при пожари, бедствия и аварии. Управител и ръководител на изпълнението на проекта ( строителството, монтажите и др. ) е г-н Борил Ташев. Полигона разположен приблизително върху 3500 кв.м разполага с модерна и разнообразна тренировъчна инфраструктура, като въжени стълби, мрежи за слизане/ качване по вертикала, скатен покрив, люлеещи стълби, греди, вертикали, различни наклони и др.
Сигурни сме, че инсталацията ще бъде от голяма полза за всички- ПБЗН, Червен кръст, общини, доброволни формирования и всеки друг.

Постери рарзаботени от екипа на „ОЛИМП – Предпазни Екипировки“ ЕООД

Постери рарзаботени от екипа на „ОЛИМП – Предпазни Екипировки“ ЕООД – Здравословни Работни Места – Мускулно Скелетни Смущения (МСС) – Причини, Въздействия, Превенция.

Постерите могат да бъдат закупени. Можете да изпращате Вашите запитвания на salessf@olympsafety.com.