Месечни архиви: November 2018

Първи конгрес по трудова медицина и експертиза на работоспособността с международна конференция по проект Епсилон

  На 7-ми и 8-ми ноември 2018г. се проведе Първия конгрес по трудова медицина и експертиза на работоспособността с международна конференция по проект Епсилон, посветен на 100 – годишния юбилей на Медицинския университет София и Деня на будителите.

  Целта на конгреса е осигуряването на здраве и устойчива работоспособност чрез академично обучение и законодателни промени за промоция на здравето, за иновативни практики и профилактика при най- младите и при възрастните работещи, за подпомагане на трудоустро ените и хората с увреждания като се даде отговор на предизвикателствата от променящата се работна сила, както и за социалната и защита и сигурност.

  Българска Асоциация Труд Здраве Безопасност съвместно с „Олимп Предпазни Екипировки“ ЕООД проведе презентация на тема:

Предпазните екипировки за безопасност при високорискови професии  и иновативни продукти в сферата на безопасността

в заседание № 3 – Безопасност при работа – ЛПС като модел за превенция и промоция на работното място, специфични практики и нововъведения, на 08.11.2018г. Има още