Месечни архиви: April 2016

Кампания в памет на пострадалите при трудови злополуки

1

Кампанията се организирана от КТ Подкрепа в партньорство с Българска Асоциация Труд Здраве Безопасност (БАТЗБ) на 24 Април всяка година.

Със засаждането на 85 растения, засадени днес в Южния парк по повод Световния ден по безопасност и здраве при работа, се постави началото на информационна кампания за безопасността на работното място, която ще продължи до края на месец април.

За 2015 година загиналите при трудови злополуки са 85. В тяхна памет организатори и гости на събитието днес запазиха минута мълчание и поднесоха цветя пред паметната им плоча.

Изказванията на председателя на Българска Асоциация „Труд Здраве Безопасност“, както и на президента на КТ „Подкрепа“ оказаха почит към загиналите и поглед напред в бъдещето за справянето с проблема.

Борил Ташев – председател Най-важното е да бъдем всички ангажирани и да не пестим средства, както много работодатели правят, а да мислят прогресивно, а именно че добрата безопасност е един добър комфорт, висока производителност и висок финансов резултат.“

Димитър Манолов – президент на КТ „Подкрепа“: „Вместо празни приказки и едно цветенце, нещо да остане в памет на тези хора като някой ден тук да има една малка горичка в памет на хората, които не се върнаха от работа.“

В рамките на кампанията ще се организират кръгли маси по безопасност и здраве при работа, както и дискусии с експерти по безопасност и трудова медицина.

Untitled

Данни:

За  периода  1990–2012 година  2994 български  работници са загинали при трудови злополуки. За същия  период трайно инвалидизирани  са повече от 1700 работника, а повече от 300 000 са претърпели злополуки довели до временна неработоспособност.

Статистиката на НОИ за трудовите злополуки показва намаляване на общия брой трудови злополуки за  2011 година с 9 %. През 2009 година са регистрирани общо 3125,  през 2010 г. – 3086 и през 2011 г. – 2848 трудови злополуки.  За  периода се наблюдава тенденция за намаляване на броя на смъртните трудови злополуки от 118 за 2009 г. на 109 за 2010 год. и 107 през 2011 г.(по оперативни данни). Намаляване се отчита и при загубените календарни дни от трудови злополуки  – 40 %. Като следствие на тази положителна тенденция по-кратък е и периодът, за който работниците са се възстановили от получените травми.

Данните сочат, че за миналата година търговията на едро, хуманното здравеопазване и държавно управление са трите икономически дейности с най-голям брой трудови злополуки. Резултатите от трудовите злополуки, станали на работното място, са следните: на първо място остава „Търговия на едро“ със 149 трудови злополуки, следвана от Сухопътен транспорт – 131 и  Строителство на сгради – 104 трудови злополуки. В България областите с най-голям брой трудови злополуки за 2011 г. са: София град – 829, Пловдив – 262, Варна – 273 и Стара Загора – 186, с най-малко – Монтана- 21, Кърджали – 19 и  Видин – 7.

Най – честите причини за възникване на трудови злополуки :

 • Принизен вътрешно-фирмен контрол за спазване нормите за безопасност и здраве при работа;
 • Нарушаване на технологичните изисквания при извършване на отделни работни операции
 • Неправилна организация на работното място;
 • Неблагоприятни условия на труд;
 • Липса на писмени инструкции и информация за безопасност на труда;
 • Високият производствен риск в някои дейности;
 • Не обезопасено работно оборудване;
 • Занижена трудова и технологична дисциплина;
 • Незадоволителна квалификация на работещите;
 • Невнимание, несъобразени действия и проява на излишна самоувереност;
 • Липса и не използване на лични предпазни средства.

През ХХІ век човечеството е изправено пред две основни задачи: първата – предотвратяване на изменението на климата и изчерпването на природните ресурси, които сериозно могат да повлияят на качеството на живот на сегашните и бъдещите поколения. Втората – да се гарантира устойчиво развитие на трите основни компонента – растеж на икономиката, социална справедливост и защита на околната среда.

Линк към медийното участие – http://news.bnt.bg/bg/a/kampaniya-za-bezopasnost-i-zdrave-pri-rabota: