Месечни архиви: April 2014

Световен ден на БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с общите усилия за здравословни работни места Конфедерация на труда „Подкрепа” в партньорство с Българска Асоциация „Труд, Здраве, Безопасност“ и други браншови организации и сдружения

ОРГАНИЗИРАМЕ 

мероприятие, с което да поставим началото на Национална кампания за отбелязване на

СВЕТОВНИЯ ДЕН НА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА.

Има още