Месечни архиви: December 2021

Обучение за предпазване на респираторната система в условия на продължаваща пандемия от COVID-19.

На 25.10.2021г. екипът на Българска асоциация „Труд, Здраве, Безопасност”  съвместно с „ОЛИМП – Предпазни Екипировки“ ЕООД, проведе обучение за защита на дихателните органи при работа  в условия на продължаваща пандемия от COVID-19.