Месечни архиви: October 2015

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗДРАВОСЛОВНИ РАБОТНИ МЕСТА – УПРАВЛЯВАЙ СТРЕСА! 22.10.2015

IMG_5041  IMG_5042

По време на седмицата на безопасността – 19.10.2015-23.10.2015, бе проведена Национална конференция „Здравословни работни места – управлявай стреса“ в град София, в Шератон София Хотел Балкан.

OSHA Programme 2015

Българска Асоциация Труд Здраве Безопасност участва активно в конференцията с доц. Румяна Ташева, инж. Георги Илиев – зам. Председател на БА ТЗБ и член на IOSH и Борил Ташев – зам. Председател на БА ТЗБ и член на IOSH.

На мероприятието присъстваха специално поканени членове на БА ТЗБ и представители на организации от различен бранш, които взеха участие в програмата и в различни дискусии.

Бяха представени и бъдещите инициативите на Българска Асоциация Труд Здраве Безопасност.

Семинар по повод „Седмицата на безопасността“ в София 21.10.2015

 БА ТЗБУВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Екипът на Българска Асоциация Труд Здраве Безопасност, в подкрепа на Национална конференция, организирана от Министерство на труда и социалната политика, Главна инспекция на труда, работодателски организации, синдикати, се включва в Европейската седмица за безопасност и здраве при работа, 19-23-ти октомври. В рамките на 43-та седмица на месеца организираме мероприятия за обмяна на добри практики по безопасност при работа в различни предприятия, под мотото:

 

ЗДРАВОСЛОВНИ РАБОТНИ МЕСТА – УПРАВЛЯВАЙ СТРЕСА.

 

Едно от тези мероприятия се проведе на територията на “Вайс профил” ООД, гр.София на 21.10.2015 година от 15:00 часа.

 

Мероприятието се съпроводи с изказвания на експерти от БА ТЗБ, МТСП, ГИТ, синдикати, съвместно с членове на БА ТЗБ и дискусия по темата.

 

Целта на събитието бе да популяризира Вашите усилия, добри практики, успешна работа за безопасност и здраве и обмяна на опит.

 

 

Екипът на Българска Асоциация Труд Здраве Безопасност изказва своите благодарности на членовете си и на всички взели участие!