Месечни архиви: December 2014

Kонференция и коктейл по повод изминалите съвместни успехи и настъпващите празници

Награди

В навечерието на Коледа и настъпващата Нова 2015 година Българска Асоциация  Труд Здраве Безопасност организира отчетна конференция и коктейл, полагайки  основите на чудесна традиция в първата година от съществуването си. Възнаграждавайки усилията на екипа, партньорите си и всички правителствени и неправителствени организации за общата ни цел: БЕЗОПАСНОСТ, ЗДРАВОСЛОВЕН И ЕФЕКТИВЕН ТРУД ЗА ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН.

На организираната конференция се представиха кратки анонси по следните теми:

Отчет за дейността през годината и планираните мероприятия на Българска Асоциация Труд Здраве Безопасност под наслов: БА ТЗБ – Култура за здравословни работни места – управлявай стреса, тенденции и перспективи. Темата беше представена от Г-н Йордан Стойков – Председател на БА ТЗБ и експерт по безопасност.

Г-жа  Доктор Конова представител на Министерство на труда и социалната политика запозна гостите на мероприятието с дейността на EU OSHA в България. Фокусни точки и кампании.

Г-жа Наталия Дичева представител на Българска Търговско-Промишлена Палата  запозна присъстващите с дейността на БТПП, с изпълнените и предстоящи европейски програми за развитие на малкия и средния бизнес.

Официалната част на мероприятието завърши с изказване на Г-н Борил Ташев, управител на „Олимп – Предпазни Екипировки“, Зам. председател на Българска Асоциация Труд Здраве Безопасност, член на ТК-50 и дългогодишен експерт по безопасност.

Служители на „Олимп – Предпазни Екипировки”, фирма учредител и член на БА ТЗБ, представиха авангардно ревю под наслов: БЕЗОПАСНО „ОПАСНИ“. На това модно дефиле бяха представени съвременни лични предпазни средства, работно облекло и предпазни екипировки.

В края на годината, съвсем близо до Коледа и Нова Година, БА ТЗБ отдаде заслужено признание за усилията и приноса на правителствени и неправителствени организации за задравословни и безопасни условия на труд:

Министерство на труда и социалната политика – наградата получи г-жа Калина Петкова.

Изпълнителна Агенция „Главна Инспекция по труда“ – наградата получи г-жа Румяна Михайлова.

Българска Търговско-Промишлена Палата – наградата получи г-жа Наталия Дичева.

Конфедерация на Независимите Синдикати в България – наградата получи г-н Д-р Иван Кокалов.

Българска Стопанска Камара – наградата получи г-н Добри Митрев.

КТ Подкрепа – Наградата получи г-н Александър Загоров.

За осъщественото дарение, съвместно с Девня Цимент, „Олимп – Предпазни Екипировки” получи благодарствена грамота от Помощно училище „Св. св. Кирил и Методий”, с. Кривня, община Провадия, обл. Варна.

Г-н Борил Ташев получи приз за цялостен принос в безопасността от БА ТЗБ.

Беше връчен благодарствен плакет от БА ТЗБ за приноса на „Олимп – Предпазни Екипировки”.

„Идеал Стандарт – Видима“ АД, – наградата получи г-н Христо Христов.

„Биовет“ АД, наградата получи г-жа Елена Цикалова.

„Солвей Соди“ АД, наградата получи г-н Николай Данев.

„Язаки България“ , наградата получи г-н Иван Желязков.

„Тракия Глас България“ ЕАД, наградата получи г-н Сунай Рамадан и г-н Муса Дживгов.

„Девня Цимент“ АД, наградата получи г-н Стоян Щерев.

„Златна Панега цимент“ АД, наградата получи г-жа Веселина Кирилова.

„КЦМ“ АД, наградата получи г-н инж. Николай  Чалъков.

„Горубсо“ АД Кърджали, наградата получи г-жа Калинка Петрова.

„Стомана Индъстри“ АД, наградата получи г-н Георги Георгиев.

„Палфингер Продукционстехник България“ ООД, наградата получи г-н Илиян Тодоров.

„Елхим – Искра“ АД , наградата получи г-жа Ирена Димитрова.

„Холсим България“, наградата получи г-н Георги Илиев.

„Нестле България“, наградата получи г-н Йордан Нешев.

Награди1 Награди2 Награди3

Ние оценяваме високо приноса на всички наши партньори за популяризиране на мисията и целите на БА ТЗБ – Общност, социално ангажирана с идеята за повишаване на стандартите на безопасността и здравето при работа, водещо до стабилност и сигурност в икономически и социален план, така необходими и желани за всички нас в нашето трудно и напрегнато ежедневие! Ние сме заедно, споделяйки знания и добри практики, подкрепяйки партньорите.