Месечни архиви: September 2014

Планирани обучения

Българска Асоциация Труд Здраве Безопасност със съдействието на КТ „Подкрепа“, БТПП, БСК, БМГК, Ресурс Системс, Олимп – Предпазни екипировки и други партньори, планираме мероприятия в различни градове из страната в рамките на ежегодно провежданата Седмица на безопасността 20 – 26.10.2014.

Целта е:

Обмяна на опит за добри практики за безопасност и здраве при работа.

Под мотото:

„Знания, умения и култура за ефективен и безопасен труд“

водещи до по-добър, успешен и щастлив живот за всички.

Молим Желаещите да се включат в мероприятията да се свържат с нас на следните телефони:

+359 886 320 415

+359 887 984 785

Или на нашия имейл:

labor@healthandsafetybg.com

Екипът на Българска Асоциация Труд Здраве Безопасност

Уважаеми Партньори,

Информираме Ви, че бе проведено специализирано тридневно обучение в периода 18 – 20.09.2014 година в град Приморско. Мероприятието бе организирано от БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ТРУД ЗДРАВЕ БЕЗОПАСНОСТ с изключителното партньорство на Ресурс Системс, Олимп-Предпазни Екипировки, Икономикс-М и други. Мероприятието бе подкрепено от КТ Подкрепа и други партньори на асоциацията. Основен акцент в тематиката беше поставен върху нововъведенията в нормативната база, касаещи Наредба РД-07-2.

Експерти по безопасност от много предприятия присъстваха на теоретични лекции по следните теми:

• Промени в нормативната уредба – Наредба РД-07-3 за минималните изисквания за микроклимата на работните места, Обн. ДВ Бр. 63/2014 г.

• Осигуряване на ЗБУТ при съвместна работа на две и повече предприятия на една площадка.

• Стратегическа рамка на ЕС за ЗБУТ за периода 2014 – 2020 г.

• Световни форуми за безопасност и здраве при работа.

• Практическо обучение за работа с интерактивен инструмент за оценка на риска OIRA.

След обученията по теми бяха проведени изпитни тестове за оценяне нивото на знания.

На всички обучаеми бяха връчени удостоверения за преминат теоретичен и практически курс, както и допълнителни информационни материали.

БА ТЗБ благодари за компетентното лекторско присъствие на:

• Инж. Панайот Панайотов – началник отдел в ИА ГИТ

• Инж. Георги Илиев – Мениджър Безопасност и Здраве и председател на комисия „Здраве и безопасност“ към БМГК

• Борил Ташев – управител на Олимп – Предпазни Екипировки

Проведеното обучение получи изключително висока оценка за организация и съдържателност от всички участници и институции. Наред със сериозните и отговорни теми за безопасността и новостите в нормативната база бяха проведени екскурзии и занимателни игри свързани с тематиката на мероприятието.

Екипът на Българска Асоциация Труд Здраве Безопасност

Обучение в Приморско

Обучение:

По изискванията на наредба номер РД-07-2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж по БЗР

За работа с инструментите за оценка на риска OIRA

ОтOLYMPUS DIGITAL CAMERA 18-ти до 20-ти септември 14 г, в Приморско Българска Асоциация Труд Здраве Безопасност проведе обучение по изискванията на наредба номер РД-07-2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж по БЗР, и за работа с инструментите за оценка на риска OIRA. Лектори бяха Инж. Панайот Панайотов – началник отдел ИА „ГИТ“, Инж. Георги Илиев – Председател на БА Труд Здраве Безопасност.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAСъщо така бе изготвена лекция с тематика:

„Култура за зсравословни работни места; Тенденции и перспективи; Световни конгреси и изложения“, изнесена от Борил Ташев – Управител на Олимп – Предпазни Екипировки.

След всеки етап от обучението бяха провеждани тестове. На всеки завършил успешно обучението бе връчен Сертификат. По време на обучението бе отбелязано 100% присъствие и 100% успеваемост.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Кратко представяне на обучението може да видите в следния файл:

Обучение

Седмица на пожарникаря 8 – 14.09.2014

Българска Асоциация „Труд, Здраве, Безопасност” и Ресурс Системс, заедно с ПБЗН организираха мероприятия по поводседмицата на пожарникаря.

На 9, 10, 11 септември2014 г. бяха проведени тренинг курсове, демонстрации и презентации на височинни и осветителни системи за спасяване при бедствия, аварии и пожари. Продуктите бяха предстваени от служители на Олимп – Предпазни Екипировки, като представители на Capital Safety, Peli,SCOTT и Honeywell.

Впечатление със своята функционалност и приложимост направиха полиспасните системи –ролглис R350, устройство за самоспасяване и спасяване – ролглис R500, сбруите на CapitalSafety, както и oсветителните системи на Пели – модели 9430 и 9420 и други.

Екипите на Олимп и на ПБЗН проявиха изключително майсторство и готовност за спасяване и евакуация.

photo(5)

 photo(7) photo(11)

Професионален празник на пожарникаря

СНИМКА ПБЗН 2

Екипът на Българска Асоциация „Труд, Здраве, Безопасност” заедно с екипа на Оилмп – Предпазни Екипировки, поднесоха венец в памет на загиналите пожарникари при изпълнение на служебния си дълг на паметника на незнайния войн.

СНИМКА ПБЗН