Месечни архиви: November 2016

Среща с представители на Европейската комисия

Председателят на БТПП-Цветан Симеонов участва в среща с представители на Европейската комисия

На срещата бяха обсъдени теми като безработицата, липсата на подходящи кадри в бизнеса, както и причините за демотивацията на безработните да се върнат към трудовия пазар.

По време на срещата председателят на БТПП определи като позитивна промяна от тази година  въвеждането на задължителна оценка на въздействието на нормативните актове. Отбеляза също така недостатъците на предприемаческата среда у нас.

Определи като правилна насока електронизацията на публичните услуги, като визира декларирането на данъци от физическите лица и фирмите, но същевременно подчерта, че не бива да се забранява подаването на документи на хартиен носител. Според БТПП е необходимо да се запази тази опция, заради отсъствието на 100% достъп до интернет на всички, но да бъде обвързана с такса, която да покрива разходите на администрацията по въвеждане на данните в дигитален вид.

В срещата взеха участие представители на работодателските и синдикални организации.

pic4 pic1 pic2 pic3