Среща с д-р Криста Седлачек, директор на Eвропейската агенция по безопасност и здраве при работа (ЕАБЗР)

На 21.03.2018 г. бе проведена среща с д-р Криста Седлачек, директор на Eвропейската агенция по безопасност и здраве при работа (ЕАБЗР).

Мисията на ЕАБЗР е Европа да се превърне в по-безопасно, по-здравословно и по-производително място за работа.

По време на срещата се обсъди двугодишните кампании „Здравословни работни места“, координирани на национално равнище. Засегната бе и темата за текущата кампания през периода 2018-2019г. под надслов „Здравословни работни места управляват опасните вещества“.

Д-р Седлачек представи пред участниците информация относно подготовката и планове на Агенцията за следващите кампании, както и дейността свързана с най-актуалните проучвания, доклади и публикации относно състоянието и условията на труд в ЕС. Засегнати бяха и специфичните предизвикателства, свързани с нововъзникващитепрофесионални рискове.

Присъстващи:

На срещата присъстваха г-н Пламен Димитров-президент на конфедерацията на независимите синдикати в България, г-н Димитър Манолов-президент на КТ“Подкрепа“, председател на УС на Асоциация на индустриалния капитал в България, изпълнителният председател на БСК, г-н Цветан Симеонов-председател на Българска търговско-промишлена палата; г-н Кирил Домусчиев- председател на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България; д-р Мирослав Найденов-председател УС на Съюз за Стопанска инициатива.

Специално участие на срещата с директора на Европейската агенция взе и  Йордан Ташев- секретар на Българска Асоциация Труд Здраве Безопасност.

Секретарят на БАТЗБ представи работата на организацията през годините, включваща всички мероприятия по темата на кампанията-„Здравословни работни места“. Бяха обсъдени и възможностите за по-дълги кампании, от около 3 години-по-дълъг период, в който да се работи повече по дадена кампанията, за да има по-голям отзвук в обществото.

Не на последно място бяха обсъдени и вариантите за по-задълбочено сътрудничество между организациите и Европейската агенция по безопасност и здраве при работа.