Екипа на Българска асоциация „Труд, Здраве, Безопасност” издаде Ръководството за МУСКУЛНО-СКЕЛЕТНИ СМУЩЕНИЯ (МСС) – ЗДРАВОСЛОВНИ РАБОТНИ МЕСТА „НАМАЛИ ТОВАРА”

Екипа на Българска асоциация „Труд, Здраве, Безопасност”, издаде Ръководството за МУСКУЛНО-СКЕЛЕТНИ СМУЩЕНИЯ (МСС) – ЗДРАВОСЛОВНИ РАБОТНИ МЕСТА „НАМАЛИ ТОВАРА” с Автор: Борил Ташев, Редакционен екип:
Йордан Ташев, проф. Д-р Каролина Любомирова, Илюстрации: доц. Николай Цачев, Борил Ташев. Ръководството е разделено на следните раздели:
– „ПРИЧИНИ“ : Общи Понятия, Статистика, Причини За МСС – Общи Понятия, Причини За „МСС“ По Дейности.
– „ВРЕДНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ“ : Общи Понятия, Вредни Въздействия На МСС По Дейности.
– „ПРЕВЕНЦИЯ“: Общи Понятия, Превенция На МСС По Дейности.
– „ПРЕПОРЪКИ“ : Препоръки, Съвети и Упражнения ( с което се надяваме да се повлияе на по-добрата работоспособност на Вас и Вашите служители.)
Различните раздели са в различен цвят : Червен, Жълт и Зелен, с което се цели акцентиране на вниманието на читателите с опасностите и превенцията на различните вредни въздействия, както и към безопасните условия на труд.
Това ръководство е в подкрепата на кампанията на „EU-OSHA“ – „ЗДРАВОСЛОВНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЛЕКЧАВАТ ТОВАРА