ЗАВЪРШИ СТРОИТЕЛСТВОТО И МОНТАЖА НА УЧЕБЕН ТРЕНИРОВЪЧЕН КОМПЛЕКС ЗА ПОДГОТОВКА НА НАСЕЛЕНИЕТО И ГРУПИТЕ ЗА СПАСЯВАНЕ И ЕВАКУАЦИЯ ПРИ ПОЖАРИ, БЕДСТВИЯ И АВАРИИ.

През август месец 2021г. в град Шумен, екипа на фирма „ОЛИМП – Предпазни Екипировки“ ЕООД завърши строителството и монтажа на Учебен тренировъчен комплекс за подготовка на населението и групите за спасяване и евакуация при пожари, бедствия и аварии. Управител и ръководител на изпълнението на проекта ( строителството, монтажите и др. ) е г-н Борил Ташев. Полигона разположен приблизително върху 3500 кв.м разполага с модерна и разнообразна тренировъчна инфраструктура, като въжени стълби, мрежи за слизане/ качване по вертикала, скатен покрив, люлеещи стълби, греди, вертикали, различни наклони и др.
Сигурни сме, че инсталацията ще бъде от голяма полза за всички- ПБЗН, Червен кръст, общини, доброволни формирования и всеки друг.