Защита на Слуха и Очите в Практиката

Уважаеми дами и господа,

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ТРУД ЗДРАВЕ БЕЗОПАСНОСТ

 съвместно с експерт в Защита на Слуха и Очите от HONEYWELL SAFETY – г-н Яцек Биедрон имат удоволствието да Ви поканят на обучителен семинар на тема:

„Защита на Слуха и Очите в Практиката”

който ще се проведе на 16 май 2014г., в София, сградата на Център по Безопасност

(сградата на „Олимп – Предпазни Екипировки“ ЕООД, ж.к. „Дружба 2“, ул. „Полк. Хр. Арнаудов”№ 11)

 На семинара ще се представи подробна програма от лекции за обогатяване на

познанията в областта на Защитата на Слуха и Очите.

Европейска Директива 2003/10/СЕ „Шум на работното място“.

       Събитието ще започне в 10:30 часа.

На всеки, присъствал на обучението, ще бъде издаден сертификат.

За повече информация и потвърждение използвайте следните контакти:

тел: 02 879 33 90,

факс: 02 978 15 11,

E-mail: salessf@olympsafety.com