Конкурс за най-добра рисунка „Мама и татко работят БЕЗОПАСНО!“

Уважаеми Партньори,

Бихме искали да Ви информираме за организирания от БА ТЗБ конкурс за детски рисунки:

„Мама и татко работят БЕЗОПАСНО!“

Конкурсът започва на 21.10.2014г. и приключва на 18.4.2015г.

В конкурса могат да се включат деца на работници и служители от Вашето предприятие.

На излъчените победители ще бъдат осигурени поощрителни грамоти и участие в Международен конкурс.

Надяваме се на Вашата подкрепа и участие в тази инициатива и оценяваме високо приноса Ви за популяризиране на мисията и целите на организацията: Знания, умения, култура за ефективен и безопасен труд водещи до по-добър, успешен и щастлив живот за всички.

Екипът на БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ  ТРУД ЗДРАВЕ БЕЗОПАСНОСТ