Семинар

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ТРУД ЗДРАВЕ БЕЗОПАСНОСТ

има удоволствието да Ви покани на семинар на тема:

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, КУЛТУРА ЗА ЕФЕКТИВЕН И БЕЗОПАСЕН ТРУД,

който ще се проведе на 21 май 2014г., от 14:00 часа,

в сградата на Българска Търговско-Промишлена Палата, гр. София, 1058, ул. Искър № 9.

На Вашето внимание ще бъдат представени лекции, идентифициращи ясни приоритети за развитието на безопасността, целенасоченото изграждане на култура и формирането на поведение, което намалява рисковете и предотвратява травматизма при работа.

Програма на семинара:

14:00 часа – Лекция на БАТЗБ

Тема: „Труд, Здраве, Безопасност – Необходимост, Ползи, Перспективи“.

14:30часа – Лекция на Du Pont

Тема: „Специални облекла, материи, аксесоари –стандарти, избор, приложения“.

15:30 часа – Лекция на ИА „ГИТ”

Тема: Проект „Превенцията на риска по безопасност и здраве при работа”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ, изпълняван от ИА „ГИТ”.

16:00 часа – Лекция на КТ „Подкрепа”

Тема: „Възможности на синдикалните структури за въвеждане на иновации за безопасност и здраве при работа”.

16:3часа – Коктейл.

На всеки от присъстващите ще бъде издадено удостоверение за лекцията, в която е участвал.

Молим да потвърдите писмено за присъствието си до 20 май.

С уважение,

Екипът на БА ТЗБ

За повече информация и потвърждения за участие, очакваме да се свържете с нас:

тел: 0885 028 688

Е-mail: bahs.bg@abv.bg