Стресът на работното място

Борил Ташев със съдействието на Георги Илиев – председател на БА ТЗБ, и финансовата подкрепа на Олимп – Предпазни Екипировки разработиха постери и плакати по повод кампанията „Здравословни работни места – управлявай стреса“ на EU-OSHA, с насока към стреса на работното място.

Плакат1       Плакат2

Плакат3